AIC SCHOOL, ngọn cờ tiên phong của AIC về GNH (Gross National Happiness – Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia) và AIC SCHOOL một thành viên của AIC. AIC SCHOOL là một “học viện GNH” dẫn đầu tại Việt Nam trong suốt hơn 12 năm qua và của thế giới hiện trong tương lai, một ngôi trường đặc biệt của chính mỗi người, nơi ngày ngày chia sẻ và lan tỏa “Tinh thần mới, con người mới cho nền giáo dục mới”.
Sứ mệnh của AIC SCHOOL là theo đuổi mục tiêu xây dựng con người. Với trọng tâm là trao quyền cho “người học và người dạy” để họ đạt được các giấc mơ cá nhân, và mỗi ngày AIC SCHOOL chia sẻ hàng nghìn người khắp thế giới điều đó là “Cuộc sống vốn dễ dàng và cuộc sống vốn tốt đẹp”.
tree

Sứ mệnh

Thực hiện các hoạt động nghiên cứu giáo dục và các hoạt động phát triển năng lực cho các tổ chức và cá nhân nhằm góp phần vào công cuộc canh tân nền giáo dục Việt Nam và các nước, vì một “Tinh Thần Mới, Con Người Mới Cho Nền Giáo Dục Mới”.

Hoài bão

“Trở thành một AIC SCHOOL giáo dục toàn diện của Việt Nam có uy tín quốc tế về GNH ”.

Tôn chỉ

Phi lợi nhuận

Mọi hoạt động của AIC SCHOOL đều vì mục tiêu phát triển giáo dục và không nhằm mục tiêu lợi nhuận. Nếu AIC SCHOOL có được bất kỳ khoản “lợi nhuận” nào từ hoạt động của mình thì toàn bộ số lợi nhuận đó sẽ được dùng để tái đầu tư cho các hoạt động của AIC SCHOOL.

Phi chính phủ

AIC SCHOOL không chỉ là một tổ chức “phi lợi nhuận”, mà còn là một tổ chức “phi chính phủ”, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và pháp luật các nước berita nasional indonesia

Độc lập

AIC SCHOOL độc lập trong quá trình triển khai các hoạt động và thực hiện các dự án/đề án nghiên cứu của mình hay các dự án/đề án nghiên cứu mà mình tham gia. Các ý kiến hay kết quả nghiên cứu do AIC SCHOOL đưa ra hoàn toàn dựa vào sự khách quan, tính minh bạch và cơ sở khoa học, chứ không bị ảnh hưởng hay chi phối bởi bất cứ tổ chức hay cá nhân nào.

Hợp tác

Dù “độc lập”, nhưng AIC SCHOOL chủ trương không “đối lập”, mà rất “hợp tác”. AIC SCHOOLsẽ hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, trong công lập và ngoài công lập… để triển khai các hoạt động của mình (đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục). AIC SCHOOL là “ngôi nhà chung” của các học giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần có cùng tâm huyết với giáo dục, cùng quan điểm và mục tiêu giáo dục với AIC SCHOOL và các Thành viên của AIC SCHOOL.

Tinh thần nghèo khó

Mọi hoạt động của AIC SCHOOL đều hướng tới một “Tinh Thần Mới, Con Người Mới Cho Nền Giáo Dục Mới”, hiện đại và tiến bộ cho Việt Nam và các nước. AIC SCHOOL sẽ không triển khai các hoạt động hay tham gia vào các hoạt động đi ngược lại chủ trương này.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

I – Tín thực (Integrity)

Tín thực, đáng tin được xem là giá trị nền tảng trong mọi hoạt động của AIC SCHOOL và là phẩm chất cơ bản của mọi thành viên AIC SCHOOL.

R – Tôn trọng (Respect)

Mọi thành viên của AIC SCHOOL đặt sự tôn trọng con người lên đầu trong mọi hành xử của mình. Và mọi thành viên của AIC SCHOOL ý thức được rằng mình cần phải tôn trọng mọi người để nhận được sự tôn trọng của người khác. Ngoài ra, tính chuyên nghiệp của AIC SCHOOL cũng được thể hiện qua việc “tôn trọng sự khác biệt”, nhất là sự khác biệt khi tranh luận về chuyên môn.

E – Xuất sắc (Excellence)

AIC SCHOOL tự đề ra các tiêu chuẩn cao và mục tiêu cao cho mọi hoạt động của mình. Mọi thành viên AIC SCHOOL không ngừng phấn đấu để đạt đến sự hoàn thiện cao nhất và hiệu quả cao nhất trong mọi công việc mà mình phụ trách hay triển khai.

D – Cống hiến (Dedication)

AIC SCHOOL là một tổ chức hoạt động vì sứ mệnh của mình và luôn hướng đến lợi ích của những đối tượng mà mình phục vụ. Mỗi thành viên AIC SCHOOL đều làm việc tận tụy và hết mình vì lẽ sống của chính mình và vì sứ mệnh của AIC SCHOOL.

VÌ SAO AIC SCHOOL RA ĐỜI?

Giáo dục luôn đóng vai trò trọng yếu trong sự hưng vong của mọi quốc gia, mọi xã hội. Mấy chục năm nay, giáo dục Việt Nam cũng đã có nhiều thay đổi, nhiều cải tiến và cũng có những thay đổi tốt hơn. Nhưng nhìn chung, dư luận (bao gồm cả nhà nước, lẫn người dạy, người học và xã hội) đều chưa hài lòng với chất lượng giáo dục. Nhìn vào dư luận mấy chục năm nay thì có thể thấy hầu như nhà nhà phê phán giáo dục, người người chỉ trích giáo dục, đâu đâu cũng nói về giáo dục, cùng bàn về giáo dục…
Và việc góp phần làm giáo dục tốt hơn lên không phải là trách nhiệm của riêng ai (chẳng hạn như giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về thực trạng giáo dục của Việt Nam hiện nay; hiểu đầy đủ hơn và rõ ràng hơn về các nền giáo dục tiến bộ của các quốc gia phát triển; đưa ra các giải pháp thiết thực và khả thi cho quá trình/chiến lược cải tổ giáo dục; triển khai thực hiện các giải pháp đó…). Bất kỳ một người Việt Nam nào, bất kỳ một tổ chức Việt Nam nào có khả năng góp sức và muốn góp sức mình cho giáo dục thì đều có thể tự nhận trách nhiệm và tự đặt lên vai mình.
Ngoài ra, bất cứ nền giáo dục nào của bất kỳ quốc gia nào, nếu muốn thành công thì cũng cần phải dựa trên một chiến lược phát triển giáo dục dài hạn và khả thi, và chiến lược này phải được xây dựng trên nền tảng của những nghiên cứu khoa học đầy đủ và nghiêm túc. Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ.
Đó cũng chính là lý do vì sao AIC SCHOOL được ra đời. Sự ra đời của AIC SCHOOL (cũng như sự hình thành và phát triển của các viện nghiên cứu khác) sẽ góp phần vào tiến trình cải cách và phát triển giáo dục Việt Nam thông qua các hoạt động nghiên cứu giáo dục đa dạng của mình. Và đồng thời, sự ra đời của Viện AIC SCHOOL cũng sẽ mở ra thêm các diễn đàn, chương trình trao đổi giữa các học giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà giáo dục, các nhà hoạch định chính sách (trong và ngoài nước) nhằm phát triển năng lực giáo dục, năng lực nghiên cứu để tăng cường “sức mạnh” cho hệ thống giáo dục và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cho những thay đổi tích cực trong xã hội.