Những hình ảnh đẹp tôn vinh thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam tại VAS

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

aicschool