Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

a. Khái niệm

Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng.

Đọc thêm

b. Chức năng của báo cáo

Báo cáo thường được sử dụng để:

Đọc thêm

c. Chuẩn bị tạo báo cáo

Hình 1. Trang báo cáo trong cửa sổ CSDLVí dụ: Từ bảng HOC-SINH, lấy thông tin từ ba trường Ten,To, Toan và gộp nhóm theo mỗi tổ để tính điểm trung bình môn Toán của tất cả các bạn trong tổ.Bảng 1. Bảng HOC_SINHHình 1. Báo cáo điểm trung bình môn ToánBước 1. Mở đối tượng báo ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

aicschool