Tiếng Anh trên khắp thế giới: Có bao nhiêu quốc gia thực sự nói tiếng Anh?

Tiếng Anh đã lan rộng ra thế giới như thế nào?

Sự xuất hiện của người Anglo-Saxons ở Anh được coi là khỏi đầu cho sự lan truyền của tiếng Anh. Ngôn ngữ này được thay đổi khi những thực dân Bắc Âu đến đây, và người Anh cũng mượn một số từ của người Pháp và tiếng Latin. Trong thời trung cổ, tiếng ...

Đọc thêm

Thật khó để thống kê chính xác có bao nhiêu quốc gia nói tiếng Anh!

Đầu tiên, chúng ta cần các định được thế nào là một quốc gia nói tiếng Anh. Một số quốc gia sử dụng tiếng Anh chính thức trong công việc, giáo dục, cuộc sống hàng ngày… nhưng đó không phải là quốc ngữ. Bên cạnh đó, một số quốc gia sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức, nhưng người dân lại không sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.Phil Online chia danh sách 70 quốc gia nói tiếng Anh và lý do tại sao lại chia như vậy. Hãy cùng tìm hiểu nào!

Đọc thêm

Các nước nói tiếng Anh ở châu Mỹ

Hoa Kỳ không thực sự có ngôn ngữ chính thức, có rất nhiều thứ tiếng được sử dụng ở đây, nhưng phần lớn dân số Mỹ đều nói tiếng Anh và đó là ngôn ngữ được sử dụng cho giáo dục và hoạt động chính phủ. Canada là quốc gia nói tiếng Anh chính thức, mặc dù tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức thứ 2 của đ...

Đọc thêm

Các nước nói tiếng Anh ở châu Phi

Hầu hết các nước ở châu Phi đều có nhiều ngôn ngữ chính thức khác nhau. Nam Phi có 11 ngôn ngữ chính thức, chưa kể những ngôn ngữ và phương ngữ khác được sử dụng ở đây. Mặc dù tiếng Anh được liệt kê là ngôn ngữ chính thức ở đây nhưng vẫn còn nhiều không thể sử dụng tiếng Anh. Như ở Namibia, chỉ có 7% trên tổng dân số có thể nói tiếng Anh, trong khi đây là ngôn ngữ chính thức ở nước này. Các quốc gia sử dụng và nói tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức: • Ghana• Kenya• Lesotho• Nigeria• Rwanda• South Africa• Uganda• Zimbabwe Các quốc gia sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức, nhưng người dân không sử dụng trong đời sống: • Burundi• Cameroon• Gambia• Liberia• Malawi• Mauritius• Saint Helena• Seychelles• Sierra Leone• Swaziland• United Republic of Tanzania• Zambia

Đọc thêm

Các nước nói tiếng Anh ở châu Đại Dương

Úc không liệt kê tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của mình, nhưng lại giống với Anh và Mỹ, người dân sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ chung. Ngoài ra, tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chính thức của New Zealand. Một số quốc gia liệt kê tiếng Anh như ngôn n...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

aicschool