Nếu bạn không thể đặt lại mật khẩu đăng nhập máy Mac

Trước khi bắt đầu

Đọc thêm

Khởi động từ chế độ Khôi phục macOS

Làm theo các bước thích hợp, tùy thuộc vào việc bạn có đang sử dụng máy Mac dùng chip Apple silicon hay không. Nếu không chắc chắn, bạn có thể thử cả hai quy trình.

Đọc thêm

Nếu đang sử dụng máy Mac dùng chip Apple silicon

Đọc thêm

Nếu đang sử dụng bất kỳ máy Mac nào khác

Đọc thêm

Nếu hệ thống yêu cầu bạn chọn người dùng quản trị viên

Đọc thêm

Nếu hệ thống yêu cầu bạn cung cấp thông tin ID Apple

Sau khi bấm vào "Bạn quên tất cả mật khẩu?", nếu hệ thống yêu cầu bạn cung cấp thông tin ID Apple:

Đọc thêm

Nếu hệ thống yêu cầu bạn nhập khóa khôi phục

Sau khi bấm vào "Bạn quên tất cả mật khẩu?", nếu hệ thống yêu cầu bạn nhập khóa khôi phục FileVault:

Đọc thêm

Sử dụng trợ lý Đặt lại mật khẩu

Sau khi khởi động từ chế độ Khôi phục macOS, nếu bạn không đặt lại mật khẩu bằng thông tin ID Apple hoặc khóa khôi phục thì bạn sẽ thấy cửa sổ tiện ích. Màn hình hiển thị các tùy chọn như khôi phục từ Time Machine, cài đặt lại macOS và sử dụng Tiện ích ổ đĩa.

Đọc thêm

Nếu bạn vẫn không thể đặt lại mật khẩu

Bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng cách xóa máy Mac nếu không còn giải pháp nào khác.

Đọc thêm

Nếu cần hỗ trợ

Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Apple.Nếu bạn đã xóa máy Mac và hiện không thể cài đặt lại macOS vì trình cài đặt không thấy ổ đĩa cứng để cài đặt thì bạn có thể cần thay đổi định dạng của ổ đĩa:

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

aicschool