Mẫu thư ứng tuyển để tìm việc làm 2024

1. Mẫu thư ứng tuyển 2024 để tìm việc làm và hướng dẫn sử dụng

Kính gửi Phòng nhân sự của Công ty[1] ………………………….,Tôi là[2] ………………….………….., tôi xin nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí [3]............................... theo như thông tin tuyển dụng của Quý công ty tại [4]………….Theo như mô tả công việc trong nội dung tuyển d...

Đọc thêm

2. Quyền làm việc của người lao động

Theo quy định tại Điều 10 Bộ luật Lao động 2019, quyền làm việc của người lao động như sau:- Được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.- Trực tiếp liên hệ với người sử dụng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm để tìm kiếm việc làm theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khỏe của mình.

Đọc thêm

3. Hình thức của hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản. Tuy nhiên, hai bên vẫn có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói nếu hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 th...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

aicschool