Goong - Giải pháp thay thế Google APIs

1. Khái niệm biên giới quốc gia

Biên giới quốc gia là ranh giới phân định lãnh thổ của quốc gia này vói lãnh thổ của quốc gia khác hoặc với các vùng mà quốc gia có quyền chủ quyền trên biển.Ranh giới này hoặc là đường ranh giới được ghi nhận trên bản đồ và được đánh dấu trên thực địa ...

Đọc thêm

2. Xác định biên giới quốc gia

Đọc thêm

Xác định biên giới trên bộ

Biên giới trên bộ được xác định thông qua các bước hoạch định, phân giới và cắm mốc biên giới.+ Hoạch định biên giới quốc gia:Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng với những hoạt động pháp lý nhằm xác định vị trí, hướng đi của đường biên giới. Toàn bộ v...

Đọc thêm

Xác định biên giới quốc gia trên biển

Xác định biên giói quốc gia trên biển là vạch đường để phân định vùng lãnh hải của quốc gia với vùng biển tiếp liền mà quốc gia ven bờ có quyền chủ quyền. Sau khi xác định cụ thể đường biên giới biển, quốc gia phải công bố công khai, chính thức và th...

Đọc thêm

3. Những vấn đề liên quan về biên giới Quốc gia

- Biên giới quốc gia được xác định bằng điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập hoặc do pháp luật Việt Nam quy định.- Biên giới quốc gia trên đất liền được hoạch định và đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới.- Biên giới quốc gia tr...

Đọc thêm

Kết luận

Từ những quy định chặt chẽ của mỗi quốc gia, có thể thấy tầm quan trọng của Biên giới Quốc gia đối với sự tồn tại và phát triển của Quốc gia đó. Cụ thể:An Ninh và Quyền Chủ Quyền: Đường biên giới quốc gia giúp ngăn chặn việc xâm nhập trái phép và bảo ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

aicschool