Lý thuyết về gia tốc hướng tâm - bài tập và đáp án Vật Lý 10

1. Gia tốc hướng tâm là gì?

- Trước khi tìm hiểu về gia tốc hướng tâm là gì thì chúng ta cùng xem qua đôi chút về chuyển động tròn đều. Chuyển động tròn đều là chuyển động mang các đặc điểm như sau:+ Quỹ đạo của chuyển động có hình dạng là đường tròn+ Tốc độ TB trên mọi cung tr...

Đọc thêm

2. Công thức tính gia tốc hướng tâm

Đọc thêm

Gia tốc hướng tâm công thức như sau:

Trong đó ta có:+ v chính là tốc độ dài (m/s)+ ω chính là tốc độ góc (rad/s)+ r chính là bán kính của đường tròn (m)

Đọc thêm

3. Ví dụ về gia tốc hướng tâm

Ví dụ: Hãy xác định gia tốc hướng tâm của Mặt Trăng khi mà nó chuyển động quay quanh Trái Đất (giả sử rằng Mặt Trăng chuyển động tròn đều quay quanh Trái Đất). Cho biết khoảng cách từ Mặt Trăng đến tâm Trái Đất là 3,84.108 m cùng với chu kì quay là 27,2 ngày. Giải:- Biểu thức xác định gia tốc hướng tâm là: Trong đó:+ $a_{ht}$ chính là kí hiệu của gia tốc hướng tâm (đơn vị: m/s2) + r chính là bán kính quỹ đạo của chuyển động này (đơn vị: m)+ chính là tốc độ góc (đơn vị: rad/s)- Mối liên hệ giữa tốc độ góc với chu kì: (s)Ta có thể đổi: 1 ngày = 86400 sĐổi tiếp T = 27,2 ngày ⇒ T = 2 350 080 sTừ đó ta có thể xác định gia tốc hướng tâm của Mặt trăng chuyển động quay quanh Trái Đất thông qua công thức gia tốc hướng tâm là:

Đọc thêm

4. Bài tập luyện tập kèm đáp án về gia tốc hướng tâm

Đọc thêm

4.1 Bài tập tự luận

Bài 1: Hãy xác định gia tốc hướng tâm của một vệ tinh nhân tạo khi tham gia chuyển động tròn đều quanh Trái Đất. Cho biết bán kính của quỹ đạo là 7 000 km cùng với tốc độ là 7,57 km/s.Lời giải:Biểu thức xác định gia tốc hướng tâm là: Trong đó:+ $a_{ht}$...

Đọc thêm

4.2 Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Khi một vật chuyển động tròn đều thì lực hướng tâm chính là:A. Một trong số các lực tác động lên vật.B. Trọng lực tác động lên vật.C. Hợp lực của toàn bộ các lực tác động lên vật.D. Lực hấp dẫn.Câu 2: Điều nào dưới đây là đúng khi đề cập đến lực tác động lên m...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

aicschool