Tiêm kháng thể đơn dòng Evusheld ngừa COVID-19 có mức giá gần 20 triệu đồng

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

aicschool