Xác Suất Thống Kê trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

1. “Xác suất thống kê” trong Tiếng Anh là gì?

Probability statistics Cách phát âm: /ˌprɒb.əˈbɪl.ə.ti/ /stəˈtɪs·tɪks/Định nghĩa:Xác suất, thống kê là sự kết hợp của thống kê và xác suất nói đơn giản là tìm độ đo gần chính xác của toán học để đo tính phi chắc chắn của khả năng xảy ra một sự kiện nào đó là một phần toán học của khoa học, gắn liền với tập hợp dữ liệu, phân tích, giải thích hoặc thảo luận về một vấn đề nào đó, và trình bày dữ liệu, hay là một nhánh của toán học...Loại từ trong Tiếng Anh:Là một danh từ và là thuật ngữ chỉ một chuyên môn trong nhiều lĩnh vực. Vì là danh từ nên có thể giữ nhiều vị trí trong cấu trúc một câu mệnh đề.

Đọc thêm

2. Cấu trúc và cách sử dụng “xác suất thống kê” trong tiếng Anh:

xác suất thống kê trong tiếng Anh [TỪ ĐƯỢC DÙNG LÀM TRẠNG NGỮ TRONG CÂU]Từ “statistical probability” trong câu được sử dụng với mục đích làm trạng ngữ trong câu.Từ “statistical probability” trong câu được sử dụng với mục đích làm trạng ngữ trong câu. [TỪ ĐƯỢC DÙNG LÀM CHỦ NGỮ TRONG CÂU]Từ “Probability statistics” trong câu được sử dụng với mục đích làm chủ ngữ trong câu. [TỪ ĐƯỢC DÙNG LÀM TÂN NGỮ TRONG CÂU] Từ “statistical probability” được dùng trong câu với nhiệm vụ làm tân ngữ cho câu. [TỪ ĐƯỢC DÙNG LÀM BỔ NGỮ CHO TÂN NGỮ TRONG CÂU] Từ “statistics probability” làm bổ ngữ cho tân ngữ “is also professor emeritus at Ton Duc Thang University, where he taught very enthusiastic and did research dedicated in statistics probability”

Đọc thêm

3. Những cụm từ Tiếng Anh liên quan đến danh từ “ xác suất thống kê”:

xác suất thống kê trong tiếng Anh Cụm từ Tiếng AnhNghĩa Tiếng Việtstatistic process controlkiểm soát quá trình thống kêstatistic quality controlkiểm soát chất lượng thống kêstatistic probability distributionphân phối xác suất thống kêstatistic probability mass functio...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

aicschool